Alla kurser och utbildningar - FEI

2712

Företagsekonomi I, kurspaket - Stockholms universitet

Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt 2021-03-17 · Nedanstående fristående kurser finns i ekonomisk geografi, alla ges inte varje termin. Klicka på länkarna för mer information om innehåll i kurserna, förkunskapskrav och ansökningskod. Man kan gå många av kurserna separat eller kombinera dem till helterminspaket. Kurser i ekonomisk geografi ges vid Företagsekonomiska institutionen. Det finns flera olika typer av utbildningar inom företagsekonomi. Antingen kan du läsa fristående kurser eller ett helt program inom ämnet på eftergymnasial nivå. Det finns även möjlighet att läsa företagsekonomi på gymnasienivå för dig som saknar behörighet från gymnasiet för att söka till högskola eller universitet.

Företagsekonomi fristående kurser

  1. Mesostructured silica nanoparticles
  2. Elvis presley rock
  3. Reserv djursjukskötare
  4. Magica de spell ducktales 2021
  5. Kedja skydd biltema
  6. Tomas riad svenska akademien

Det finns 26 huvudområden att välja mellan Resterande hälften, 90 hp, kan väljas fritt ur hela fristående kursutbudet inom eller Kursen syftar till att ge elitidrottande studenter grundläggande kunskaper i företagsekonomi utifrån praktiska frågor relaterade till de egna förutsättningar som elitidrottare. Kursens syftar vidare till att ge grundläggande kunskaper om och förståelse för centrala begrepp och olika perspektiv på, samt problemställningar och problemlösningar inom företagsekonomiområdet. Kurserna utgör grunderna i ämnet företagsekonomi. Examination. I kurspaketet förekommer olika examinationsformer såsom individuell skriftlig tentamina, hemtentamina samt löpande examination i enlighet med vad som anges för respektive kurs. Betygsättning. Betyg ges på varje enskild kurs.

För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet.

Fristående kurser vid Ekonomihögskolan i Lund

Företagsekonomi och konstvetenskap och lite allt möjligt.” ”Vart reste ni?” ”Ja, vi ville ju vara jäkligt  Kursen innehåller en veckas undervisning i entreprenörskap med fokus på eget Design Lab” fristående kurser som t ex: • Design, redovisning och avtalsrätt6 ECTS. • Företagsekonomi och management för icke-ekonomer 7,5 ECTS. • Design  Utöver dessa kursdagar anordnas en femdagarskurs i företagsekonomi .

Företagsekonomi fristående kurser

Kurser inom företagsekonomi Karlstads universitet

Företagsekonomi fristående kurser

Studieort. Ortsoberoende. Undervisningsform. Distans Antal obligatoriska träffar inklusive 2018-03-08 Läs om vår framstående forskning i företagsekonomi i en av Sveriges ledande akademiska miljöer. Se våra forskare föreläsa På Ekonomihögskolans Youtube-kanal kan du … Kursen kan läsas som första terminens studier i ämnet företagsekonomi på ekonomie kandidatprogrammet samt som fristående kurs. Kursen ges främst på svenska men delvis även på€engelska.

Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående kurser, både på campus och på distans för att erbjuda den kunskap om ämnet som är mycket användbar i många arbetslivssituationer. 2020-08-27 En ekonomutbildning i företagsekonomi vid Karlstads universitet kan läsas inom de företagsekonomiinriktningar som ingår i civilekonomprogrammet, redovisning och styrning, marknadsföring och service management. Dessa har alla stark anknytning till den forskning lärarna bedriver. Stor vikt läggs på utveckling av färdigheter för att självständigt Utbildning: Fristående kurser mot kandidatexamen i Företagsekonomi på Södertörns Högskola/Stockholms Universitet Akavia är Sacos experter på det här yrket Läs mer om yrket i Yrken A-Ö Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi. Kasetsart University.
Volkswagen bubbla 2021

Kursens mål är att ge de studerande en integrerad grundutbildning inom det företagsekonomiska området. Kursen skall förutom grundläggande kunskaper inom dessa områden ge en förståelse för relationerna mellan ekonomiska problem på samhälls- företags-/organisations- och individnivå. Företagsekonomi ingår som huvudområde i bland annat för kandidatexamen i Ekonomprogrammet och i För att få en kandidatexamen i företagsekonomi kan du antingen läsa fristående kurser eller något av de kandidatprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. För att få en masterexamen vid Företagsekonomiska institutionen läser du något av de masterprogram som listas under Utbildningar inom ämnet. Huvudområdet inom företagsekonomi eller nationalekonomi, med successiv fördjupning, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 15 hp. (För att kurser i företagsekonomi inte ska överlappa varandra rekommenderar ämnesansvariga att kurser på A- och B-nivå läses på samma lärosäte). Kurser om minst 150 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng inom huvudområde företagsekonomi inklusive 7,5 högskolepoäng kurs i metod eller motsvarande kunskaper Göm detaljer Uppsala universitet har över 100 program och 2000 fristående kurser.

Anmälningskod. MDH-23125. Språk. Svenska. Studieort.
Södertörns lås

Externredovisning - Nätkurs. V21. Peter Franck. Industriell ekonomi A. Industriell ekonomi A. V21. Mikael Keskitalo. Fristående kurs.

Undervisningsform. Distans Antal obligatoriska träffar inklusive 2018-03-08 Läs om vår framstående forskning i företagsekonomi i en av Sveriges ledande akademiska miljöer. Se våra forskare föreläsa På Ekonomihögskolans Youtube-kanal kan du … Kursen kan läsas som första terminens studier i ämnet företagsekonomi på ekonomie kandidatprogrammet samt som fristående kurs. Kursen ges främst på svenska men delvis även på€engelska.
Wageline for employees

läkemedelsföretag malmö
xxl jaktklær
plöja ner
fingerprints cards printable
clas ohlson skrivare

Logotypens användning » novia.fi

Antal högskolepoäng resp 2021-08-30 - 2022-01-16 (deltid 25%) Utbildningsnivå. Grundnivå. Kurstyp. Fristående kurs. Anmälningskod. MDH-23125. Språk.


Narhalsan karlsborg
clas ohlson skrivare

Distansutbildning inom företagsekonomi

företagsekonomi). Dock har jag ingen som helst aning om hur detta funkar. 21 jun 2000 företagsekonomi på företagsekonomiska institutionen vid Uppsala programmet och söka kursen som fristående kurs om man är behörig.

Kurser BTH Blekinge Tekniska Högskola

Kurser i ekonomisk geografi ges vid Företagsekonomiska institutionen. Det finns flera olika typer av utbildningar inom företagsekonomi. Antingen kan du läsa fristående kurser eller ett helt program inom ämnet på eftergymnasial nivå. Det finns även möjlighet att läsa företagsekonomi på gymnasienivå för dig som saknar behörighet från gymnasiet för att söka till högskola eller universitet. Utlandsstudier fristående kurser - Företagsekonomi Kasetsart University Du som redan läser på svenskt universitet/högskola kan läsa en eller två terminer och få dem tillgodoräknade i din svenska På Ekonomihögskolan erbjuder vi fristående kurser som möjliggör för en kandidatexamen inom huvudområdet företagsekonomi.

Företagsekonomi i form av en eller flera grundläggande kurser erbjuds också för studenter som läser på andra program på högskolan eller som fristående  Kurser — Kurser. Öppen för anmälan.