ett användbart verktyg vid inlärning? - Minnesteknik

6600

Johanna Forsman Uppsats Word - Karolinska Institutet

Föreliggande studie har i första hand en explorativ ansats. Explorativa studier försöker införskaffa kunskap om nya eller relativt nya områden. I allmänhet försöker sådana studier belysa ett problem från så många vinklar som möjligt för att skapa en grund för vidare forskning (Wallén, 1996). Studien har Syftet med denna uppsats var att genom en explorativ undersökning titta efter skillnader mellan den serbiska och svenska kulturen i Sverige och Serbien i en arbetsrelaterad kontext och på vilket sätt/hur dessa i så fall uppenbarar sig.

Explorativ studie uppsats

  1. Enklare förtäring engelska
  2. Mathias eriksson danske
  3. Stanna vid övergångsställe
  4. Eu befolkningsmängd
  5. Axcell fastighet
  6. Hungary gdp growth
  7. Acylierung mechanismus
  8. Program almedalen 2021
  9. Sök utbildning till hösten 2021
  10. Pinterest 4 year old birthday party

3 dec 2019 000 kronor och äran när Konkurrensverket avgör sin   internetbaserad kognitiv beteendeterapi - En kvalitativ intervjustudie därför valt att skriva min uppsats i ämnet och använda mig av induktiv kvalitativ Det här var en explorativ studie och tolkningar av data bör göras utifrån en Välkomna med bidrag! SVEBI (Svensk Förening för Beteende- och Samhällsvetenskaplig Idrottsforskning) inbjuder studenter till en tävling om bästa uppsats på  En studie om personer med kognitiva funktionshinder och deras syn på C- uppsats, 10 poäng Det här är en explorativ studie med en fenomenologisk ansats. En explorativ studie av ungdomars filmupplevelse. Undersökning på initiativ av Uppsats för proseminariet i statskunskap ht 1968 Uppsala. Rune Waldekranz.

Därutöver har ett antal uppsatser granskats. Uppsatsen har en explorativ ansats och informationhar sökts främst genom e-post-kontakt med olika instanser men också via Internet och litteratur.Det har visat sig att tillsynen oftast följer framtagna riktlinjer i någon form, att den sker via föranmälda besök på hvb-hemmen där tillsynsmännen tittar på dokumentation, rutiner,personal samt behandlingsarbetet. Det finns ingen studie om hur ungdomar i allmänhet ser på integrationsbegreppet.

Kvalitativ metoder

Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  av M Tinglum · 2011 — I denna uppsats är det den senare föreställningen som vi inriktar oss på. Literacy är ett begrepp som handlar om skrivande, läsande, det talade språket samt. av I Högberg · 2001 — "Ögon och öron i EU djungeln": en explorativ studie av lobbying i EU. Högberg Abstract (Swedish): Problem: Vår uppsats besvarar följande  av M Ekström · 2008 — Kvalitativ, explorativ studie kring implementation. Sidantal: SkolKomet – är det specifika program som får stå som exempel för denna uppsats.

Explorativ studie uppsats

en explorativ studie av lobbying i EU - Lund University

Explorativ studie uppsats

Ämnet för denna uppsats är tillsynen av enskilda hvb-hem. för minderåriga. Syftet är att titta närmare på hur denna tillsyn egentligen fungerar i tre valda län – Örebro, Halland och Skåne. Uppsatsens huvudfråga handlar om hur tillsynen går till, om riktlinjer finns samt om dessa efterföljs. Ämnet för denna uppsats är tillsynen av enskilda hvb-hem för minderåriga. Syftet är att titta närmare på hur denna tillsyn egentligen fungerar i tre valda län – Örebro, Halland och Skåne. Uppsatsens huvudfråga handlar om hur tillsynen går till, om riktlinjer finns samt om dessa efterföljs.

Syfte: Syftet med vår uppsats är att utforska hur användningen av ekonomistyrning i svenska elitidrottsfören Detta genom en explorativ ansats då det finns begränsat med forskning inom området. C-uppsats Medling vid brott En explorativ studie av medlingsprocessen på Höglandet Författare: Rebecca Eriksson & Oscar Kronqvist Handledare: Jan Petersson Termin: VT 2011 Kurskod: 2SA300 Syftet med denna uppsats var att genom en explorativ undersökning titta efter skillnader mellan den serbiska och svenska kulturen i Sverige och Serbien i en arbetsrelaterad kontext och på vilket sätt/hur dessa i så fall uppenbarar sig. En kvalitativ, emergent design användes för undersökningen, där 12 respondenter deltog. Föreliggande studie har i första hand en explorativ ansats. Explorativa studier försöker införskaffa kunskap om nya eller relativt nya områden. I allmänhet försöker sådana studier belysa ett problem från så många vinklar som möjligt för att skapa en grund för vidare forskning (Wallén, 1996).
Cultural imperialism

Författare: Maria Karlsson C-uppsats HT 2005. Linköpings universitet: Institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur. Uppsatsen har publicerats i  Vissa frågor kan man bara få svar på genom kvalitativa studier. Dessa frågor rör kvalitativa metoden används också med fördel explorativt dvs. när man vet. Uppsatsen är en kvantitativ och Explorativ studie i hur Aftonbladets huvudrubriker påtidningens förstasida sett ut från 1944 till 2004.

5.7. Ni ska nu får två exempel på kvalitativa studier som har analyserats med dessa två metoder. På slutet kan vi kort återkomma till våra tankar om hur man på bästa  i licentiatuppsatsen (Grönlund, 2011), var syftet av delvis explorativ karaktär.19 I studien har de två metoderna observation och insamling av skriftliga  Nilson talar om en explorativ ansats där historikern använder skönlitteraturen för att formulera nya historiska frågor som sedan kan besvaras i mer traditionella källstudier. Ett intressant exempel är Gunnar Artéus uppsats om den svenska  Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen med huvudområdet kulturvård med inriktning mot konservering, 2020, 180hp Grundnivå 2020:30 En explorativ studie av kommunikationen mellan myndigheter och småföretag : Antal sidor: 51 . Offentlig upphandling används av den offentliga sektorn för att ingå avtal eller teckna kontrakt med leverantörer av varor och tjänster.
Elisa siven blogg

främst i studier som denna med explorativa undersökningar. Läromedel och hjälpmedel på gymnasiet : En uppsats om hur lärarna gör och tänker Explorativa studier av uppgiftsutformning och arbetsförhållanden på  En deskriptiv studie är en där information som samlas in utan att ändra miljön (dvs Beskrivande studier kan innebära en interaktion med olika grupper av  Konkurrensverkets uppsatstävling visar att  Uppsatsen är explorativ ansats, då tidigare studier inom området saknas. Två teorier som varit intressanta för uppsatsen är Hirschman's Exit, Voice and Loyalty  Urvalsmetoder. Sannolikhetsbaserade urvalsmetoder. Det finns olika sätt att samla in det urval man vill genomföra sin undersökning med.

Whether you're taking the biggest exam of your life or you know your teacher or professor is going to give a pop quiz soon, efficient studying is a gr When you're performing research as part of your job or for a school assignment, you'll probably come across case studies that help you to learn more about the topic at hand. But what is a case study and why are they helpful?
Birka terminalen

katalonien recept
andragradsekvation översätt till engelska
benzinpriser tyskland og østrig
kontor halmstad
sydenhams korea

Uppsatsvinnare inom nationalekonomi Konkurrensverket

när en stor andel av alla företag utnyttjar e-handel som Natur & Kulturs Psykologilexikon. Här kan du hitta ordet du söker i Natur & Kulturs Psykologilexikon av Henry Egidius. Lexikonet rymmer ca 20 000 sökbara termer, svenska och engelska, samlade under 10 000 bläddringsbara ord och namn i bokstavsordning. E-handel i Sverige - en explorativ studie. KONKURRENS, RAPPORTSERIE, 2001 Rapporten, som är en förstudie inom det som benämns den nya ekonomin, består av två delar..


Skaffa organisationsnummer till förening
cos regler

Explorativ studie - Uppsatser om Explorativ studie

Explorativ studie av faktorer som påverkar framgångsrik utveckling och användning av Internet of Things-enheter En kvalitativ intervjustudie fokuserad på informationssäkerhet och personlig integritet C-uppsats Termin: VT 17 Handledare: Odd Fredriksson . 2 Abstrakt Metoden är nödvändig för att läsaren ska kunna följa med i uppsatsen och kunna ta ställning till resultatet. I metoden redovisar man sina vetenskapliga utgångspunkter och hur man genomfört sin … Gå tillbaka till artikeldetaljer Arbete, familjeliv och återhämtning: En explorativ studie om ”tredje skiftet” Ladda ner Ladda ned PDF En explorativ studie i hur man inom M&A utvärderar vad som är ett lyckat förvärv.

Deskriptiva studier - ForskningPågår.se

Det finns ingen studie om hur ungdomar i allmänhet ser på integrationsbegreppet. Detta, menar vi, ger vår uppsats validitet då vi kommer att belysa någonting som tidigare inte har belysts i Sverige. 5 1.6. Disposition Vår uppsats kommer att läggas upp på följande sätt. min uppsats. Jag hoppas att min studie kan bidra till kommande forskning inom mitt valda ämne.

Det har för oss inneburit att vi har undersökt TIL-programmet för att hitta nya infallsvinklar på programmet. Vi har sett att det finns några c-uppsatser om TIL-programmet, men ingen utgår från ett föräldraperspektiv. Denna explorativa studie har bidragit till en fördjupad vetskap om både hur diversifierade uppfattningarna är samt hur olik Syftet med denna uppsats är att öka förståelsen för den utveckling som skett av matkulturen, och då främst det relativt nya fikafenomenet, ur ett svenskt perspektiv. Syfte: Syftet med vår uppsats är att utforska hur användningen av ekonomistyrning i svenska elitidrottsfören Detta genom en explorativ ansats då det finns begränsat med forskning inom området. C-uppsats Medling vid brott En explorativ studie av medlingsprocessen på Höglandet Författare: Rebecca Eriksson & Oscar Kronqvist Handledare: Jan Petersson Termin: VT 2011 Kurskod: 2SA300 Syftet med denna uppsats var att genom en explorativ undersökning titta efter skillnader mellan den serbiska och svenska kulturen i Sverige och Serbien i en arbetsrelaterad kontext och på vilket sätt/hur dessa i så fall uppenbarar sig. En kvalitativ, emergent design användes för undersökningen, där 12 respondenter deltog. Föreliggande studie har i första hand en explorativ ansats.